× Click FAQ to know how to download ROMS on ducumon.me!
Update:
Pokemon Prism v0.95 Build 0248
Pokemon Sword Update v1.3.2 + 2 DLCs
Pokemon Shield Update v1.3.2 + 2 DLCs
Pokemon Brilliant Diamond v1.3.0 
Pokemon Quetzal Alpha 0.6.9 
Pokemon Fire Ash v3.4 
Pokemon Violet 
Pokemon Scarlet 

Ad place #1

Pokemon Crazy [V]ie

Pokemon Crazy [V]ie
Name: Pokemon Victory Fire
Remake From: Pokemon Fire Red
Remake by: KTY
Source – credit: link Broken
Description:

20 năm sau khi Ash Ketchum giành chiếc vô địch tại giải Champion League, anh ta lấy vợ và sinh ra con gái tên là Juliet, còn Gary, hắn cũng cưới vợ và có đứa con trai là Romeo Hai người con của hai dòng họ danh giá cùng lớn lên trong một ngôi làng và một ngày kia, Romeo và Juliet cùng đến gặp giáo sư Brock (trước đây làm HLV trưởng phòng thể thao thành phố Pewter nhưng do đã cưới giáo sư Ivy nên cũng học tập và trở thành giáo sư theo ) để tìm Pokemon cùng sát cánh kề vai chiến đấu cùng họ và… hành trình bắt đầu…
=Google Translate=
Ash Ketchum 20 years after winning the championship in the Champions League, he took his wife and daughter’s birth name is Juliet, and Gary, he is married and has two sons Romeo is the son of two watches price grew up in a village and one day, Romeo and Juliet to meet with professor Brock (former head coach Pewter city gym but due to married professor Ivy should also learn and become a professor follow) to find Pokemon and fight side by side by side with them and … the journey begins …

Screenshot:
Pokemon Victory Fire
Gameplay:

Download:
Download Pokemon Crazy [V]ie Beta 1.3 Vietnamese
Download Pokemon Crazy [V]ie Beta 1.3 English

Posted by Pokemoner.com